Bemanning

Utleie av dyktige medarbeidere er det vi lever av! Om dere enten ønsker å leie personell til kortere deltids- eller heltidsoppdrag har vi dyktige vikarer tilgjengelig. Fordelen med å velge en vikar kan blant annet være fleksibilitet med tanke på senere ansettelse: her får en sjansen til å se hvordan personen fungerer i organisasjonen din uten å måtte ansatte vedkommende i fast stilling først. I tillegg gir det også fleksibilitet om en har behov for bemanning kun for en kortere periode. Dersom dere velger vikarleie vil Venezu Services AS være ansvarlig arbeidsgiver. Det er vi som vil stå for lønn og de sosiale utgifter som påløper vikaren. Arbeidstakeren vil selvsagt også være yrkesskadeforsikret i henhold til norsk lov gjennom oss.

VALG AV RIKTIGE MEDARBEIDERE

Felles for alle våre medarbeidere er at de er unge – og de er fremadstormende! Samtidig har de et brennende ønske og en sterk motivasjon om å utgjøre en forskjell. «Give me a clerck with motivation and I’ll give you a man that can change the world.  Give me a man without ambition and I’ll give you a clerck.” sa Sam Walton (Wal-Mart). Vi finner den kandidaten til dere som har vinnermentaliteten og de egenskapene som dere ønsker!

ET UFORPLIKTENDE MØTE MED VENEZU SERVICES?

Vi kan hjelpe deg bla. med en rekke ulike oppdrag innen bemanning på kort eller lengre sikt eller ved sykefravær og/eller ferier. Kontakt oss på telefon 980 42000 for mer informasjon eller

Kontakt oss for et uformelt møte eller tilbud.