Hvorfor bemanning

VIKARTJENESTER FRA VENEZU

Utleie av dyktige medarbeidere er det vi lever av! Om dere enten ønsker å leie personell til å sitte på kortere deltids- eller heltidsoppdrag i deres lokaler for å jobbe med salg og markedsføring, eller om dere ønsker å leie inn medarbeiderne til andre oppdrag, som kundeservice eller kontor, har vi dyktige vikarer tilgjengelig.  Vi tror at dere vil bli virkelig positivt overrasket over det store spennet av gode kandidater vi har i vårt kontaktnett og deres erfaring! 

Dersom dere velger vikarleie vil Venezu AS være ansvarlig arbeidsgiver. Det er vi som vil stå for lønn og de sosiale utgifter påløper vikaren. Arbeidstakeren vil også være yrkesskadeforsikret i henhold til norsk lov gjennom oss. 

Fordelen med å velge en vikar kan både være fleksibilitet med tanke på senere ansettelse – her får en sjansen til å se hvordan vikaren fungerer i organisasjonen din uten å måtte ansette han i fast stilling først. Men det gir også fleksibilitet dersom en har behov for bemanning bare for en kortere periode.

Dersom den rette kandidat ikke allerede er registrert i våre databaser, vil Venezu stå for søk og annonsering etter riktig kandidat for dere.

For mer informasjon om våre tjenester, ledige stillinger eller våre kandidater kontakt Stein Dale på telefon 980 42000 eller på mail .

Kontakt oss for et uformelt møte eller tilbud.