Lager, transport og diverse industri

ANDRE PERSONELL BEHOV?

Ofte er det innenfor de litt «enklere» arbeidsområdene det er vanskelig, men dog så viktig, å finne personell en kan stole på – og som i tillegg er både nøyaktig og systematisk i sitt arbeid.  Det er nettopp dette som er en rød tråd hos våre kandidater! For mange er det å få en god CV tidlig i sin karriere viktig, og derfor har våre konsulenter en høy grad av motivasjon til å gjøre dere til en fornøyd oppdragsgiver!

Typiske arbeidsoppgaver er:

  • Lasting
  • Pakking
  • Lagerjobb
  • Truckfører
  • Ordreplukk
  • Diverse transport


Kontakt oss for et uformelt møte eller tilbud.