Rammeavtaler

Kjært barn har mange navn: innleie av personell, rekruttering, bemanning eller vikar. Vi foretrekker å bruke bemanning som en samlebetegnelse for disse tjeneste. Venezu jobber med noen av de største aktørene med å finne nye kandidater og talenter og felles for dem alle er at de har rammeavtale på bemanning med oss på dette. Vi jobber også på enkeltoppdrag om det er ønskelig så klart.

Dersom dere ønsker å gjøre en direkte rekruttering, der vi finner kandidaten og dere ansetter vedkommende, så ser vi at vi i direkte konkurranse med de største byråene i bransjen gjør flere og bedre rekrutteringer enn de greier. Grunnen til det er at det virkelig betyr noe for Venezu som selskap at vi lykkes med din nyansettelse. Mange bedrifter ønsker å leie inn kandidatene på et kortere eller lengre oppdrag før de eventuelt ansetter: det kan være at de har et prosjekt som bare går over en viss tid, eller det kan være at en ønsker å teste ut vedkommende over en gitt periode før en tilbyr fast jobb.  Vi er gode på å finne kandidater der andre ikke finner noen og vi er villig til å legge mye tid i å finne den unike kandidaten som dere ser etter. Vi jobber selvsagt på no-cure, no-pay: finner vi ikke den rette personen så betaler dere ikke noe. Det skal ikke koste noe å inngå en rammeavtale på bemanning med Venezu.

Vi håper at dere vil ta et møte med oss for at vi skal få muligheten til å fortelle hvorfor vi vil være en god rekrutterings- og bemanningspartner for dere – og hvorfor dere ikke bare skal velge et av de store selskapene og bli en av mange kunder. De aller fleste rammeavtalene våre har vi i konkurranse med nettopp et større byrå og det synes vi er helt fint: det skjerper oss at vi har konkurranse om oppdragene og vi anbefaler dere å ha rammeavtaler med minst to til tre bemanningsselskaper! 

Book møte med oss for mer informasjon